Ossingen
Ossingen-01 Ossingen-02
Mitteldorfstrasse (Tokterhuus, 1750) Variante A
Mitteldorfstrasse (Tokterhuus, 1750) Variante B
Ossingen-03 Ossingen-04
Steinerstrasse (ehem. Taverne, 1670)
Steigstrasse (1750)
Ossingen-05 Ossingen-06
Truttikerstrasse (Gemeindehaus, 1800)
Truttikerstrasse (1775)